Krama.se 3D Visualisering > 3D Modeller

3D Modeller

Behovet av 3D modellering har ökat de senaste åren. Många av våra kunder har valt att övergå från vanliga produktfotografier till mycket mer detaljerade produktvisualiseringar. Dock finns det även ett stort behov att visualisera nya uppfinningar och innovationer.

Vi kan även erbjuda er 3d skanning och 3D printing av era produkt prototyper.

Enkla produktmodeller

3D design av mindre detaljerade modeller exempelvis enkla möbler, konstruktioner och tillbehör.

Avancerade modeller

Avancerade modeller är mer detaljerade och brukar innehålla fler delar som ingår i samma modell. Det kan vara till exempel en motorcykel, motorbåt eller en industrimaskin.

Konstruktionsmodeller

Konstruktionsmodeller har exakta mått och levereras både som bild samt en konstruktionsanvisning och ritning.