Krama.se 3D Visualisering > 3D Exteriör

3D Exteriör

Vi hjälper ert företag med 3D exteriör presentation av nyproduktioner och tillbyggnader som förenklar försäljningen och ökar vinsterna.

Nyproduktion

Vi kan presentera era projekt på nya byggnader ur olika perspektiv.

Enkel husvisualisering

där du endast behöver visa byggnaden som skall byggas.

Gatubild - Områdesbild

där ni förmedlar känslan av trivsamhet och trygghet.

Helikopterbild

används för att visa en större yta ur ett fågelperspektiv.

Bostadsförsäljning

Fotorealistisk 3d visualisering har blivit alltmer populär inom marknadsföring av mark och bostäder. I samarbetet med mäklare har vi utvecklat en rad lösningar som hjälper dem och deras kunder att effektivisera deras försäljning.

Tillbyggnad och påbyggnad

Planera och visualisera resultatet på en tillbyggnad innan byggprojektet börjar. Vi kan även leverera montageanvisningar och måttanpassade ritningar på era tillbyggnader och påbyggnader.